พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดย พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานพร้อมด้วยกรรมการ ผู้ว่าการ สตง.และผู้บริหารระดับสูงของ สตง.ร่วมพิธี
ได้รับความเมตตาจากพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายประกอบ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นายเทอดพงศ์ จามน้อยพรหม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ นายชาญเดช วีระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2