ประชุมรับมอบนโยบายในการพิจารณาและขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายในการพิจารณาและขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะทำงานช่วยอำนวยการฯ กล่าวเปิดการประชุม มอบนโยบายรัฐบาลและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนายมนตรี ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม แนวทางการพิจารณา และผลการกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือชี้แจงประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในภาพรวมและขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญ ผู้แทนทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนง.จว.ศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2