รายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ มีผู้ร่วมรายการ คือ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
– พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะตรวจราชการและการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านความมั่นคงแนวชายแดนเพื่อรับทราบปัญหาและมอบแนวทางแก้ไขในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
– กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์
– การประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565
– วันดินโลก ประจำปี 2564 (World Soil Day)
– การตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” ครั้งที่ 1/2565
– การสูบน้ำระยะไกลเพื่อนำน้ำจากลำน้ำหรือแหล่งน้ำที่ทำปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก เพื่อนำไปเก็บไว้ในหนองน้ำ สระ หรือแหล่งน้ำอื่น ที่ยังมีปริมาณน้ำน้อย
– พิธีทำบุญวันบูรพาจารย์รำลึก เพื่อสำนึกในบารมีธรรมของอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ทุกรูปของวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีศรีสะเกษ
– การปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน) ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
– โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ปี 2565 มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ 2)
– พิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤติความดันลบ (ICU) (Critical Cohort Ward)
– การหารือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการ การจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัดศรีสะเกษ (2566-2570)
– พิธีสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
– การประชุมและลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษประเด็นวาระศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆก็ดีที่ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– การติดตามการบริหารจัดการข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
– พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 67, 68, 69 และ 66
– การดำเนินงานขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2