ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รับทราบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 วาระ (วาระการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE) ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้แทนอำเภอทุกอำเภอร่วมประชุม ณ ห้องศรีพฤเธศวร โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2