ประชุมหารือมาตรการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2565

การประชุมหารือ เพื่อกำหนดมาตรการในภาพรวมของการทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ประเด็นหลัก สรุปดังนี้

  1. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 รวมถึงการคัดกรองและจุดตรวจ
  2. กิจกรรมจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ปี2565 รวมถึง กิจกรรมย่อยในช่วงปีใหม่ของประชาชนที่เดินทางกลับ
  3. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในข้อ 1 และข้อ 2

โดยมีนายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนขนส่งจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2