พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ 2) จำนวน 250 ชุด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ 2) จำนวน 250 ชุด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ ผบ.กกล.สุรนารี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผบ.ฉก.1 นายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตชด. เจ้าหน้าที่ ฉก.ทพ.23 และเจ้าหน้าที่ พัน ร.11 พัน ร.12 พัน ร.13 นปพค.1 และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ณ ปราสาทโดนตวล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2