ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งในการประชุมวันนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 กำหนดให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2