ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมร่วมปรึกษาหารือปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พิจารณารูปแบบการจัดสถานที่ ความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2