ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษประจำปี 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษประจำปี 2564 ฝ่ายออกร้านนิทรรศการ ในการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำผังร้านนิทรรศการฯและให้หน่วยงานแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายออกร้านนิทรรศการตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2