พิธีสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.09 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม สืบสานตำนานเมือง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับความเมตตาจากพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระเถรานุเถระ กิจกรรมประกอบด้วย
– พิธีทางศาสนา ฟังธรรมเทศนา และพิธีทำบุญตักบาตร
– พิธีบวงสรวงองค์เจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมือง
– พิธีถวายพานบายศรีสักการะ ผูกผ้าเจ็ดสี คล้องมาลัย ประพรมน้ำหอมศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นายประกอบ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอ ผู้แทนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชน กลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพุทธอุทยานศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2