ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น/ท้องที่ และภาคประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เร่งขยายเส้นทางเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชน สำหรับโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 2055 สายทาง อ.กันทรลักษ์ – อ.กันทรารมย์ ตอน บ.น้ำอ้อม – บ.สี่แยก ระหว่าง กม.3+250 กม.7+700 ระยะทางประมาณ 4.450 กิโลเมตร และเพื่อเป็นการปรับบทบาทการทำงานหน่วยงานของกรมทางหลวง ในส่วนภูมิภาค ให้สามารถทำงานในเชิงรุกได้มากขึ้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน ในฐานะผู้ใช้ทางหลวง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือจากระบบทางหลวง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมี ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ เจ้าหน้าที่วิศวะกรโยธา กรมทางหลวง ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทน ผกก.สภ.กันทรลักษ์ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ วัดบ้านตาเกษ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2