ประชุมติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมได้พิจารณาติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

  1. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 เรื่อง
  2. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 เรื่อง
  3. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 เรื่อง

โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแทนนายอำเภอ และส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2