ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการจัดตั้ง บริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 07.40 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัด นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการจัดตั้ง บริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จำกัด โดยคุณลลนา ศรีคราม ผู้บริหารฯ ซึ่งเป็นศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ตลาดส่งออกจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการผลิตข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก
ณ บริษัท ไร่ทอง ออแกนิกส์ ฟาร์ม จำกัด บ้านหางว่าว ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2