“รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00-19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 19.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 MHz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดยนางสาวพรนภา ชาชุมพร ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และดำเนินรายการโดยนายทองจันทร์ ศรีสุธรรมและมีนายสมพษ์ สุรักษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง ร่วมรายการ

ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มี ดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ( ICU) ( Critical Cohort Ward) จำนวน 8 เตียง
2. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกี่ยวกับสถานประกอบการและสถานบริการ
3. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ในช่วงเทศกาล 
4. ปัญหาคนไทยถูกหลอกไปทำงานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย
5.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  -ทั่วโลก
  -ประเทศไทย
  -จังหวัดศรีสะเกษ
 1. การฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ของจังหวัดศรีสะเกษ
  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่ Facebook เพจ สวท.ศรีสะเกษ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602450444358864&id=100044419326888
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2