ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลาง การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลาง การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการแสดงต่างๆ บนเวทีกลาง และค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม ทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2