เปิดกิจกรรม “ปั่นไปเที่ยวเก็บเกี่ยวบุญชิมกาแฟ แลดอกไม้ภูเขาไฟ @ ศรีรัตนะ”

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นไปเที่ยวเก็บเกี่ยวบุญชิมกาแฟ และดอกไม้ภูเขาไฟ @ศรีรัตนะ” กิจกรรมดังกล่าว ปั่นไปเที่ยวตามเส้นทางสามเหลี่ยมภูเขาไฟเป็นปล่องภูเขาไฟและเส้นทางการทำเกษตรผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน ข้าวโพด สวนกล้วย และเยี่ยมชมเนินดอกไม้ภูเขาไฟ(ดอกคอสมอส)และในระหว่างเส้นทางการปั่นได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 6 ราย โดยได้มอบถุงกาชาด จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและถุงบุญ(จากกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร) พร้อมกับสิ่งของอุปโภคบริโภคของทางอำเภอมอบให้ด้วย ตลอดจนกราบสักการะพ่อพญานาคราชรัตนมงคลศรีวิไลไชโย และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีศรีรัตนะและชิมกาแฟภูเขาไฟศรีรัตนะ โดยมีนายอำเภอศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในการดำเนินกิจกรรมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2