โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ซึ่งได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ซึ่งได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ 2565 การวิเคราะห์การจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ 2565 ในเชิงบริบทในแต่ละพื้นที่ โดยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1,ที่ 2 ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2