พิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (ICU) (Critical Cohort Ward)

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (ICU) (Critical Cohort Ward) จำนวน 8 เตียง
โดยคณะญาติในนามคุณประไพศรี เอื้อสุนทรวัฒนา สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องความดันลบในหอผู้ป่วยวิกฤต(ICU) ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)ด้วยการประสานการสนับสนุนโดยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจให้เพียงพออย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยอาการหนักจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ คณะญาติของผู้บริจาค แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขร่วมในพิธี
ณ อาคาร 9/1 ชั้น 3 โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2