ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 12/2564 ในการประชุมมีประเด็นในการพิจารณาและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่สำคัญ สรุปดังนี้

  1. ผลการดำเนินงานการติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเบาะแสยาเสพติด
  2. รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนและการติดตามข้อมูลเฝ้าระวังผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษประกันโทษพ้นโทษคดียาเสพติด การวิเคราะห์การข่าวการเคลื่อนไหวเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่
  3. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนแพร่ระบาดรุนแรง (สีแดง)
  4. ผลการปราบปรามยาเสพติด/ผลการสกัดกั้นยาเสพติด/การข่าวเคลื่อนไหว/และผลงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.สนง.ป.ป.ส.ภาค 3 ผู้แทนรอง.ผอ.กอ.รมน.จว.ศก.(ท) ผู้แทนผกก.สส.กองกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 ผู้แทนผบ.เรือนจำจังหวัด ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ผู้แทนผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบความมั่นคง ทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ศอ.ปส.จ.ศก.และส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว
    ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ในที่ประชุมประธานได้กำชับงานด้านการข่าว ของทุกอําเภอ ให้รายงานโดยรวดเร็วและถูกต้อง
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2