พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน “ศูนย์ขวัญแผ่นดินคุมประพฤติกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน “ศูนย์ขวัญแผ่นดินคุมประพฤติกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้คือเพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าถึงการบำบัดรักษาและลดอันตรายหรือผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดทำให้มีทักษะสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก รวมทั้งทั้งเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในเชิงบวกได้อย่างเหมาะสม
โดยมี จ่าเอกบุญสืบ จันทร์วงค์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ กล่าวรายงานฯ นายอำเภอกันทรลักษ์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 นายทหารควบคุมการฝึกอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดิน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าการอบรมร่วมพิธีปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2