ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “ศรีสะเกษ…จังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่อ อะไรๆก็ดีที่ศรีสะเกษ”

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “ศรีสะเกษ…จังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่อ อะไรๆก็ดีที่ศรีสะเกษ” โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานในสังกัดอำเภอขุนหาญ มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
– รับฟังบรรยายรายงานผลการดำเนินการและชมวีดีทัศน์นำเสนอการบริหารจัดการขยะ โดยเทศบาลตำบลขุนหาญ
– พบปะชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตามหลักการ 3Rs หรือ 3ช Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) การใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช จะส่งผลถึงขั้นตอนการกำจัดขยะปลายทาง ช่วยให้การกำจัดขยะง่ายขึ้น และลดต้นทุนการกำจัดขยะลง
– เยี่ยมชมบูธกิจกรรมและมอบถุงผ้าให้กับผู้แทนชุมชนในพื้นที่
โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุนหาญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขุนหาญ นายกเทศบาลตำบลขุนหาญ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม SME บ้านโนนสูง หมู่ที่ 1 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2