ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอขุนหาญ ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พร้อมด้วย คณะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และบริษัทไทยวา จำกัด(มหาชน) ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอขุนหาญ ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานวาระจังหวัด (10 Agenda Sisaket) ประเด็น ผ้าทอศรีสะเกษ ณ กลุ่มทอผ้าสิริลาวา (ศรีลาวา) บ้านกระมัลพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ มีนางกัญณภัทร จันทะมั่น เป็นประธานกลุ่มฯ มีสมาชิก 17 คน มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น คือ ผ้าสิริลาวา ย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ(แหล่งกำเนิดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ) มีการใช้ไม้มงคล 9 ชนิด คือ ใบยอ ใบคูณ ใบพะยูง ใบสักทอง ไผ่ศรีสุข มะยม ว่านเศรษฐีเงินล้าน นางกวัก ต้นกล้วย มาร่วมในกรรมวิธีการย้อมให้สีคงทน มีกลิ่นหอม มีเทคนิคการทอผ้าด้วยกี่กระตุก “ผ้าเหยียบลายลูกแก้ว” ซึ่งเป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ การแส่วเพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าผ้าทอได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) เป็นเครื่องการันตีคุณภาพ
ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ สวทช. ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการผลิต เช่น
– การใช้กี่ทอช่วยในการจดจำลาย และเพิ่มความแม่นยำในการทอ
– การเพิ่มขั้นตอนการทำความสะอาดก่อนย้อม เทคนิคการจุ่มผ้าลงในดินลาวาเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการย้อม
– การใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อให้สีไม่ตก มีกลิ่นหอม เพิ่มความนุ่ม เรียบไม่ยับ เพิ่มมูลค่าจากการย้อมสีธรรมชาติ

โดยมี นางชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ อสม. สมาชิกกลุ่มทอผ้า เข้าร่วม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2