ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 -11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และบริษัทไทยวา จำกัด(มหาชน) ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานวาระจังหวัด (10 Agenda Sisaket) ประเด็น เกษตรบูรณาการ : หอมแดง โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตั้งกระบวนการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย ความร่วมมือเรื่องการตลาด หอมแดงสด หอมแดงแห้ง หอมแดงตัดแต่ง หอมแดงมัดจุก พริกแห้ง ชาหอมแดง หอมแดงเจียว กระเทียมเจียว ณ กลุ่มแปลงใหญ่หอมแดงตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาสตรีบ้านเมืองแสน) มี นางวิลาวัลย์ แก้วคำ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 67 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 200 ไร่ มีมาตรฐานการผลิต ประกอบด้วย
– มาตรฐาน GAP 40 ราย พื้นที่ 80 ไร่
– ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) หอมแดงจำนวน 19 ราย พื้นที่ 57 ไร่
– ระยะปรับเปลี่ยนเพื่อขอการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ปีที่ 2 จำนวน 6 ราย พื้นที่ 6 ไร่
– เข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนปีที่ 1 จำนวน 16 ราย พื้นที่ 16 ไร่

ในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดแนวทางจัดอบรมการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยอดจำหน่ายให้แก่กลุ่มดังกล่าว โดยมี เกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รักษาราชการแทนนายอำเภอยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ อสม. กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2