พิธีทำบุญวันบุรพาจารย์รำลึก เพื่อสำนึกในบารมีธรรมของอดีตเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์ทุกรูปของวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีศรีสะเกษ

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญวันบุรพาจารย์รำลึก เพื่อสำนึกในบารมีธรรมของอดีตเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์ทุกรูปของวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีศรีสะเกษ โดย พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระสงฆ์สมณศักดิ์ และคณะสงฆ์ร่วมพิธี โดยมี นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2