พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด(10 Agenda Sisaket) โดยการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ควบคู่กับการการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวน โดยกำหนดดำเนินงานโครงการฯ รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้แทน ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอขุนหาญ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีปิด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2