พิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 (World Soil Day)

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 (World Soil Day) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาดิน จนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ

 จังหวัดศรีสะเกษ โดยสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ กำหนดจัดพิธีการและกิจกรรมในหัวข้อ คือ Halt soil salinization, boost soil productivity : “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ดังนี้
 - ถวายพานพุ่มสักการะ และ ถวายสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 - มอบเกียรติบัตรและบัตรดินดีจากกรมพัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4 ราย
 - กิจกรรมสาธิตไถกลบปอเทือง
 - เยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลกและตลาดสีเขียวจากเครือข่ายผู้ผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ

 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด
 โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4  นางสาวนตนภา คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด คลังจังหวัด ผอ.ทสจ. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน จิตอาสาพระราชทาน คณะหมอดินอาสา ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม
 ณ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2