ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 24/2564 ณ ห้องประชุมท้าวอินสอน ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 24/2564 ณ ห้องประชุมท้าวอินสอน ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้การประชุมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด covid-19

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2