สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 และแถลงแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านและแผนการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พันเอก วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 และแถลงแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านและแผนการปฏิรูปประเทศ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2