ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามโครงการส่งน้ำจัดเก็บเพื่ออุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง เขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามโครงการส่งน้ำจัดเก็บเพื่ออุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง เขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการดังกล่าว ณ สถานที่ตั้งเครื่องสูบส่งน้ำ ลำห้วยทับทัน บ้านหนองฮู ตำบลอีเซ และจุด สถานที่กักเก็บน้ำ หนองโคกเพ็ก บ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลอีเซ ซึ่งมีเป้าหมายปริมาณน้ำ 130,000. ลบ.ม. ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร ประโยชน์ที่ได้รับ 2 หมู่บ้านจำนวน 436 คน 350 ครัวเรือน การใช้ประโยชน์ประปา อุปโภคบริโภคและน้ำทำการเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ เขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีการสูบน้ำเพื่อกักเก็บ ไว้ 2 จุด 1) หนองโคกเพ็กและ 2) หนองห่องคำน้อย ณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2