ต้อนรับและหารือข้อราชการกับ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับและหารือข้อราชการกับ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ
ในโอกาสมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ(ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ) ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2