โครงการ “Fix it จิตอาสามอบบ้านปันสุขวันพ่อแห่งชาติ”

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบบ้านปันสุขวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ตามโครงการ “Fix it จิตอาสามอบบ้านปันสุขวันพ่อแห่งชาติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 แก่ผู้ปกครองนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนที่พักอาศัย และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดย ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา กลุ่มอาชีวศึกษา และพี่น้องชาวตำบลรุ่งระวี ร่วมสร้างบ้าน โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 45,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธา จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น โดย คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันอังคาร ให้แก่ครอบครัวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป โดยมี ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รกท.นายอำเภอน้ำเกลี้ยง คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องชาวตำบลรุ่งระวี และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี
ณ บ้านรุ่งระวี ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2