กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 – 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ดังนี้
– เวลา 07.00 น. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
– เวลา 08.30 น. ประธานในพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ.ศก. (ท) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พ่อค้า คหบดี องค์กรอิสระ จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2