ประชุมและลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมและลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย มีประเด็น ดังนี้
1.การเตรียมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่

  1. รายงานการขับเคลื่อนอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2564 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์
  2. การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่
  3. การถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อน 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย โดยกำหนดแนวทางและมาตราลดปัจจัยเสี่ยง การกำหนดค่าเป้าหมาย ปี 2565 การเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุทางถนนในถนนทางหลวงหมายเลข 24 ในพื้นที่
  4. การดำเนินกลไก ศปถ. การจัดตั้ง ศปถ. ในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และการจัดการข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่
    ทั้งนี้ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่ต่อไป โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง ผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัด ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม และภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2