พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน(ศูนย์ขวัญแผ่นดินคุมประพฤติกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน(ศูนย์ขวัญแผ่นดินคุมประพฤติกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ได้นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จำนวน 55 คน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-วันที่ 10 ธันวาคม 2564
โดยมีนายอำเภอกันทรลักษ์ อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษสาขากันทรลักษ์ ผู้แทนผกก.สภ.กันทรลักษ์ ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2