ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้นวัตกรรมและผลงานวิจัยจากหอมแดงศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้นวัตกรรมและผลงานวิจัยจากหอมแดงศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 มีวาระพิจารณาดังนี้

  1. การจัดศูนย์บริการอำนวยความสะดวก One Stop Service การขอใช้ผลงานวิจัยหอมแดงศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ที่สนใจทั่วไป ในการขอใช้นวัตกรรมงานวิจัยจากหอมแดงศรีสะเกษ
  2. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราค่าใช้จ่าย และกระบวนการ ขั้นตอน การขอใช้นวัตกรรมและผลงานวิจัยจากหอมแดงศรีสะเกษ
    โดยมี รก.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ รก.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2