พิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระอนุสาวรีย์ พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่อำเภอกันทรลักษ์และประเทศชาติ เมื่อครั้งเสด็จมาสำรวจเขาพระวิหาร อันเป็นโบราณสถาน ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ เมื่อเสด็จกลับจังหวัดศรีสะเกษได้อนุญาตให้ใช้พลับพลาที่ประทับ เป็นสถานที่เรียนของนักเรียน ชาวอำเภอกันทรลักษ์จึงได้ร่วมมือร่วมใจ ก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ฯและต่อจากนั้นเป็นต้นมาได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ ในวันที่ 1 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 นายอำเภอกันทรลักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ ประธานมูลนิธิดำรงราชานุสรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยพ่อค้า ประชาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานพระอนุสาวรีย์หน้าสนามกีฬากลางอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2