เกี่ยวข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการเกี่ยวข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
โดยเป็นกระบวนการผลิตเพื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ไปทำพันธุ์โดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ กำกับดูแล โดยการบูรณาการของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอราษีไศล นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรราษีไศล ผู้จัดการธนาคาร ธกส. สาขาราษีไศล ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน นักเรียนโรงเรียนส้มป่อยวิทยา และเกษตรกร ร่วมในกิจกรรม ณ แปลงนาโครงการปลูกข้าวพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 11 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2