พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 280 โรงเรียน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 280 โรงเรียน เพื่อให้ครู อาจารย์ และนักเรียน ได้เข้าถึงสารานุกรมฯ ได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึงตามพระราชปณิธาน จากนั้น เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการจัดแสดงผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1-4 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2