ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัยการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทาน ศรีสะเกษ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2