ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1.การเตรียมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดศรีสะเกษตลอดปี 2565
2. รายงานการขับเคลื่อนอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2564 โดยมีอัตราเสียชีวิต (มกราคม – พฤศจิกายน 2564) จำนวน 13 คน/ แสนประชากร
3. รายงานผลการดำเนินการ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านผู้ใช้รถ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม การลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุใน 5 อำเภอ ตามทางหลวงหมายเลข 24 ได้แก่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง อำเภอขุขันธ์ และอำเภอเบญจลักษ์ เป็นต้น
5. การกำหนดการขับเคลื่อน 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย โดยกำหนดแนวทางและมาตราลดปัจจัยเสี่ยง การกำหนดค่าเป้าหมาย ปี 2565 การเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุทางถนนในถนนทางหลวงหมายเลข 24 การดำเนินกลไก ศปถ. การจัดตั้ง ศปถ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในระดับพื้นที่ และการจัดการข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่


ทั้งนี้ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้แทนตำรวจภูธรศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผู้แทนแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม และภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2