ให้สัมภาษณ์ในโครงการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข นำโดย รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะ ในประเด็นการประเมินระบบบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้สัมภาษณ์ในโครงการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข นำโดย รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะ ในประเด็นการประเมินระบบบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19) ในพื้นจังหวัดศรีสะเกษ
ณ ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ.ศก

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2