เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C.) รุ่น 916

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C.) รุ่น 916 การฝึกอบรมฯได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 93 คน ซึ่งตามหลักสูตรดังกล่าว เป็นการพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็นผู้นำ ความรู้ เสียสละ อดทน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นประโยชน์ สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานที่สังกัดและประเทศชาติ พร้อมกันนี้ นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต1 ได้เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวด้วย โดยมีดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและในนามคณะดำเนินงานฝึกอบรมฯ ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 / หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด รองปลัดอบต. หมากเขียบ รักษาราชการแทนปลัดอบต.หมากเขียบ ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.หมากเขียบและผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2