ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายอำเภอกันทรารมย์ รกท.นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ปลัดอำเภอ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจเยี่ยมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อบต.โนนสัง , อบต.ดู่ อ.กันทรารมย์ และ อบต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2