ตรวจติดตามการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ ดังนี้
1. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านน้อมเกล้า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
2. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านบอน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้กำกับการ สภ.อุทุมพรพิสัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เข้าร่วม
ณ พื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2