ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ สถานที่เลือกตั้งศาลาประชาคมบ้านจานใหญ่ หมู่ที่ 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ สถานที่เลือกตั้งศาลาประชาคมบ้านจานใหญ่ หมู่ที่ 1
ในการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์พร้อมดัวยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งดังกล่าว
ณ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2