ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ สถานที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมบ้านพิงพวย หมู่ที่ 7
ในการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีนายอำเภอศรีรัตนะพร้อมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งดังกล่าว ณ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2