เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬา(Sports City) ของจังหวัดศรีสะเกษ การพัฒนาด้านกีฬาทางน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal

กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประเภทการแข่งขัน ดังนี้
1. ประเภทเรือยาว 55 ฝีพาย (6 ทีม)
2. ประเภทเรือยาว 40 ฝีพาย (6 ทีม)
3. ประเภทเรือยาว 35 ฝีพาย (8 ทีม)
ระยะการแข่งขันมี 2 ระยะ คือ ระยะ 500 เมตร(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) และ 250 เมตร(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564) โดยทีมที่มีคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-3 ในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ การดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด

โดยมี พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายธงชัย ทวีสุขศิริ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2