พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 55


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการฝึกอบรมตามโครงการฯ รุ่นที่ 55 ดังกล่าว เทศบาลตำบลจานแสนไชย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 50 คน โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจานแสนไชย เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ผู้บังคับหน่วยฝึกกรมทหารพรานที่ 23 ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอห้วยทับทัน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิทยากรครูฝึกร่วมในพิธีดังกล่าวณ อาคารพรานพยัคฆ์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2