รายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ มีผู้ร่วมรายการ คือ นเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– ประมวลภาพและกิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”
– การเยี่ยมชมโบราณสถานพระธาตุกู่แก้วสี่ทิศ
– การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2
– นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการตรวจติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมวินัยการออมในระดับพื้นที่กับกองทุนการออมแห่งชาติ ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
– การแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ SAT Thailand Volleyball Invitation Sisaket 2021
– การสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) “เกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” ภายใต้หัวข้องาน “Social Enterprise Thailand Forum 2021” จัดโดย บริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม – SE Thailand และ สวทช.ภายใต้ธีม “Where Profit Meets Purpose สังคมยั่งยืน ธุรกิจยืนยาว”
– การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดศรีสะเกษ
– การเปิดเวที “การขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล” ครั้งที่ 1 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting)
– กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ในทุกวันอังคารของสัปดาห์
– การประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
– การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระท่องเที่ยว และเมืองกีฬา(Sports City) ครั้งที่ 1/2565
– การติดตามการบริหารจัดการข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
– พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 67, 68, 69 และ 66
– การออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่
– การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2