พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะ จังหวัดศรีสะเกษในนามคณะลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมถวายราชสดุดีประจำปี 2564 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 51 คน ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 429 คน รวมทั้งสิ้น 480 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1/หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด และผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2